Hdv20 » Hoofdpagina » Welkom!
Hdv20: Informatie van A tot Z

Nieuwe artikelen van Hdv20

Geneeskundige met Acute Non High

Leukemie wordt meestal omschreven als bloedkanker. Het is kanker in het beenmerg en lymfevatenstelsel. Normaal gesproken worden hier de rode en witte bloedcellen en bloedplaatjes gemaakt. Bij acute le…

Geneeskundige methodiek: Morbus hodgkin

Het lichaam beschikt over een lymfevatenstelsel. Dit stelsel vervoert lymfe, deze lymfe wordt in de lymfeklieren gefilterd. Op deze manier worden schadelijke stoffen en bacteriën gedood. De functie va…

Geneeskundige methodiek blaascarcinoom (vesica urinaria)

De onderstaande tekst is een geneeskundige methodiek over blaascarcinoom. In deze methodiek wordt volgens een aantal vaste punten een beschrijving gegeven over blaaskanker.

Het geven van voorlichting

In dit stuk wordt ingegaan op het begrip voorlichting en in specifiek op voorlichting met betrekking het geven van voorlichting aan ouderen in de leeftijdscategorie van 65+. Voorlichting is het geven…

Verpleegplan Decubitus en Obstipatie

Dit artikel bevat een twee tal verpleegplannen namelijk een verpleegplan decubitus en een verpleegplan obstipatie. Decubitus is een huidaandoening die voornamelijk veel voorkomt bij bed legerige patie…
Schrijf mee!